Impresszum

Kik vagyunk?

A katafora.hu egy független kulturális folyóirat, melynek küldetése, hogy a kortárs írott művészeteket támogassa és teret adjon korunk társadalmi kérdéseinek. Fenntartója egy alapítvány, mely közösségi adományokból és pályázatokból működik.

Az alapítvány alapadatai:

Katafora Alapítvány

cím: 2310 Szigetszentmiklós, Híradó u. 99.

Adószám: 19375399-1-13

Elérhetőség:

info@katfora.hu

Szerzői információk

Lapunk elsősorban a szerkesztőség által felkért alkotókkal dolgozik, kérés nélkül beküldött kéziratokat csak korlátozott számban tudunk fogadni. A megkeresésekre válaszolunk, a kapott anyagokat, amennyiben nem jelennek meg nálunk, nem őrizzük meg és később sem kerülnek felhasználásra.

Kizárólag máshol meg nem jelent tartalmakkal dolgozunk, másodközlést nem vállalunk.

Szerzőinknek honoráriumot fizetünk, ezzel is támogatva őket további alkotói tevékenységükben.

Tartalomkezelés, szerzői jogok

A lapon megjelenő minden tartalom szerzői joga az adott anyag készítőjét, felhasználói joga pedig a katafora.hu oldalt illeti közös megállapodás alapján. Amennyiben tudomásuk és beleegyezésük nélkül harmadik fél részben vagy egészben felhasználja az oldalon közzétett tartalmakat, jog következményekre számíthat.